מימורה - אפיון לאפליקציה שיתוף מערכי שיעור

התפקיד שלי:

מעצבת UX המעצבת אפליקציה לארגון חומרי למידה והוראה של מורים.

אחריות:

קיום ראיונות, שרטוט מסכים בנייר ובאופן דיגיטלי, אב טיפוס בחדות נמוכה וגבוהה, ביצוע מחקרי שמישות, תשומת לב לנגישות וביצוע חזרות ותיקונים.

- The designer’s role in the project

- Project goal

- Target audience

- Key challenges or constraints

- Research study details

- Initial design concepts

- Sketches or wireframes

- User testing results

- Mockups or high-fidelity prototypes of final, polished designs

- Conclusion noting what was learned through the design process and possible next steps

הפרויקט במבט על

המוצר:

יישום המאפשר למורה לארגן את חומרי ההוראה – קישורים, מסמכים וטיפים – במיקום יחסי לציר השנה.

משך הפרויקט:

Two monthes

MENU UX

הבעיה:

להוראה אפקטיבית ומיטבית דרושים חומרי הוראה רבים, מגוונים ומותאמים לקבוצת הלומדים ולמורה. אין 'קלסר' מקוון המאפשר לאחסן את כל אלו ביעילות ובצורה מאורגנת שתאפשר שליפה מהירה בהמשך, או שיתוף.

המטרה:

סדרת פעולות מהירה, יעילה וכייפית לארגון פריטים שקשורים להוראה, תוך הצמדתם לציר תוכנית הלימודים והוספת מידע מטא – איך נעשה שימוש בכל פריט.

הבנת המשתמש

מחקר משתמשים : תמצית

I conducted interviews and created empathy maps to understand the users I’m designing for and their needs. A primary user group identified through research was people who regularly eat at resturants but need to exclude ingredients that can harm them.

This user group confirmed initial assumptions about Food Truck customers, but research also revealed that even children have some expectations as to the ingredients of their food. Other restrictions retrieved of culture, religious beliefs and from healthy diet. Many users prefered using the app rather than a paper menu.

מחקר משתמשים: כאבים

Health

Health reasons prevent many people from eating some ingredients. Some of the restrictions are cultural or even religious.

ראייה כללית

איתור רכיבים לשיעור דורש תכנון פרטני וגם ראייה רחבה, של ההקשר ביחידה, ולאורך השנה כולה. מצד שני, הרכיבים צריכים להיות גמישים וניתנים להתאמה.

זמן

מורים צריכים לארגן הרבה פריטי למידה, בקצב מהיר מאוד, של עשרות שיעורים בשבוע. תהליך הארגון חייב להיות מהיר ויעיל.

ארגון

חומרי הוראה הרבה פעמים נמצאים בבלגן, ובלי לקבל הקשר לתוכנית הלימודים או לרמה להם הם מתאימים.

פרסונה

הצהרת הבעיה

Rockie is a tired and poor customer

who needs child dishes and good feelings

because he need to make these moments with his daughter special in low prices.

מפת מסע הלקוח

בחירת קובץ, תיעוד דרך השימוש והצמדה למיקום על ציר שנתי

 

עיצוב התחלתי

עיצוב מסכים בנייר

I tried to make the stage of excluding ingredients easy and fun, in order to help people feel good about their food restrictions. I looked for a way to start with excluding, and then show the optional dishes.

עיצוב מסכים דיגיטלי

Onboarding process- before the user even sees the dishes or categories. One’s allergy is not an issue, just jot down the restrictions. Everybody has got some!

 

אבטיפוס בפירוט נמוך

Usability study: findings

I conducted two rounds of usability studies. Findings from the first study helped guide the designs from wireframes to mockups. The second study used a high-fidelity prototype and revealed what aspects of the mockups needed refining.

Round 1 findings

Round 2 findings

שיפור העיצוב

מוקאפ

In order to make the opening frame pleasing, the “Who is eating” buttons gives visual cues, the allergens are chips and less typing is needed. The button to next stop is bold and colorful.

 

High-fidelity prototype

Accessibility considerations

Used icons to help make navigation easier

Navigation menu align the standard for screen readers.

Provided a translation button for users from other areas.

Going forward

MENU UX

Takeaways

Impact:

The users are happy to claim their restrictions, and don’t need to hide their preferences or medical state. Everybody enjoys choosing the ingredients to exclude.

What I learned:

While designing the Food Truck menu, I was curious to see how the raw idea grows. The fact that this is the first UX process I’ve ever passed was another reason to be surprised at new steps that appear along the way. I’m very proud to show a menu that is not ordinary!

Next steps

Add some real data and recepies and see Feasibility of the app.

Conduct another round of usability studies to validate whether the pain points users experienced have been effectively addressed.

See wether any resturant would like to invest and make that app real.

!Let’s connect

Thank you for your time reviewing my work on the Food Truck Menu app! If you’d like to see more or get in touch, my contact information is provided below.

Email: chepti@gmail.com

Website: chepti.com