אתר על עמנואל וליקובסקי

הסיבה הראשונה שבזכותה אני בונה אתרים. אנחנו צאצאים של ד"ר עמנואל וליקובסקי, רופא ציוני (בין השאר הוא ייסד עם איינשטיין את "כתבי האוניברסיטה", שאיחדו בעברית את המדענים היהודים מכל העולם, והיו הבסיס להקמת האוניברסיטה העברית). הוא עלה על קשרים לא צפויים בין הכרונולוגיה המצרית לכרונולוגיה המתוארת בתנ"ך, ובנה תיאוריה מהפכנית ומרתקת, שעושה סדר בעולם העתיק.